Proeflessen Overzicht

Bestuderen   Oefenen   Toetsen

Proefles Taal Persoonsvorm - Toets


Instructie

Beantwoord de onderstaande vragen door op een antwoord te klikken of het antwoord in te typen.


Vraag 1: John loopt naar huis.

Wat is de persoonsvorm in deze zin?


Vraag 2: Senrita at een manja.

Wat is de persoonsvorm in deze zin?


Vraag 3: Waarom moet je weten wat een persoonsvorm is?

A. Om de vorm van de zin te vinden
B. Om het onderwerp van de zin te kunnen vinden
C. Om het gezegde te vinden
D. Om de persoon in de zin te vinden

Vraag 4: Ronny heeft een ananas ...

Schrijf de juiste tijd van het werkwoord eten op:


Vraag 5: Wat is een manier om de persoonsvorm te vinden?

De zin opdelen
De zin opschrijven
De zin vragend maken
De zin negatief maken

Vraag 6: Wat is de persoonsvorm (pv)?

A. Een voorzetzel
B. Een bijwoord
C. Een zelfstandig naamwoord
D. Een speciaal werkwoord

Controleer   Opnieuw