De Digitale Proeflessen voor het Onderwijs

Direct naar de proeflessen

Uitleg voor schoolleiders, docenten en ouders.

Welkom op SchoolTV.sr, de digitale school voor Suriname.

Op deze page leggen we uit hoe SchoolTV.sr werkt en hoe leerlingen het kunnen gebruiken om te leren (bestuderen, oefenen en toetsen.

1. Voor wie is SchoolTV.sr bedoeld?

SchoolTV.sr is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en praktijkonderwijs, drop-outs en volwassenen.

2. Wat is SchoolTV.sr?

SchoolTV.sr is een website waarop lesmateriaal (tekstueel en visueel studiemateriaal, oefenmateriaal en toetsmateriaal) wordt aangeboden voor het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Suriname. Videomateriaal is een bijzaak ter ondersteuning van tekstuele middelen, en geen hoofdzaak.

Alle leerlingen in Suriname kunnen met een mobiele telefoon, tablet-PC of laptop, via internet naar www.SchoolTV.sr toe gaan. Men heeft dan gratis toegang tot een volledige digitale school, eerst voor het basisonderwijs, en later ook voor het voortgezetonderwijs en pratijkonderwijs.

SchoolTV.sr is ter ondersteuning van de docenten, zodat moeilijk lerende kinderen nog meer aandacht krijgen. SchoolTV.sr is ook ter ondersteuning van leerlingen zodat zij overal en altijd kunnen oefenen en meer vertrouwen opbouwen in hun eigen kunnen.

Door dit alles zal de prestatiedruk van de leerlingen afnemen, maar de prestaties zelf zullen toenemen.

Leerlingen hoeven niet in te loggen en kunnen zo heel laagdrempelig digitaal les volgen.

Het materiaal is afgestemd op / volgt het curriculum van de Surinaamse basisschool en voortgezetonderwijs.

Het materiaal wordt beheerd door Dragon1, het bedrijf dat SchoolTV.sr heeft ontwikkeld. Dragon1 werkt nauw samen met schoolleiders, docenten, onderwijsinspecteurs en ouders.

3. Wat zijn de Digitale Proeflessen?

Om SchoolTV.sr te introduceren op elke school in Suriname hebben we drie korte digitale lesmodulen beschikbaar gesteld: een taalles, rekenles en natuuronderwijsles.

`

Klik op de link om naar deze lesmodulen te gaan.

Leerlingen, ouders, docenten en schoolleiders kunnen zo testen of het bij hun op de mobiele telefoon, tablet-PC, laptop of PC werkt.

We adviseren om de proefles op een school als volgt te organiseren: Plan 1 uur in waarop 10 tot 20 personen met een mobiele telefoon of tablet-PC op stoelen bij elkaar op een locatie gaat zitten, met een WIFI netwerk. De mobiele telefoons gaan dan via het WIFI netwerk het internet op en maken contact met de website www.SchoolTV.sr.

Het is verstandig om docenten of een schoolleider voor de groep te laten staan en de groep te coachen/gidsen door de les heen.

Na de digitale proeflessen te hebben gedaan kan een school contact opnemen met Dragon1 voor een zoomsessie om te bespreken hoe men SchoolTV.sr kan inpassen in de lessen en hoe de school en leerlingen optioneel kunnen worden ingevoerd in het LMS (Learning Management Systeem).

4. Hoe werkt SchoolTV.sr?

Via de menuknoppen boven in het scherm kan een leerling naar een leerjaar en eenvak gaan.

Een leerling kan vervolgens de juiste module binnen een vak selecteren en vervolgens kiezen om het onderwerp 1) te bestuderen, 2) te oefenen of 3 ) te toetsen.

Bestuderen bestaat uit lezen en verwerken van tekstueel en visueel studiemateriaal.

Oefenen bestaat uit het vaak herhalen van opdrachten (het oefenmateriaal).

Toetsen bestaat uit het beantwoorden van vragen (het toetsmateriaal).

De toetsen zijn formatief en niet summatief. Dat wil zeggen dat een leerling feedback kijgt over wat men al wel weet en wat nog niet, in plaats van een cijfer.

Dit past in het kader van OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs.

Als leerlingen inloggen kan een docent de verrichtingen van een leerling realtime volgen. Echter hoeven kinderen niet in te loggen om bij het lesmateriaal te kunnen. Inloggen is optioneel.

5. Vragen of feedback?

Heeft u vragen of feedback? Neem dan contact op met ons: education@dragon1.com