Ga terug naar vakToets 3 - Taal (Dictee 1) (Klas 6)


Taal Toets Dictee 1

Deze toets bevat 25 dicteezinnen met moeilijke werkwoorden en onveranderlijke woorden.

Instructie:

  1. Optie 1: Lees de zinnen goed en kies steeds het juist geschreven woord.
  2. Optie 2: Laat iemand anders de zinnen hardop voorlezen en schrijf zelf de test op.
  3. Klik op het einde op de Controleer knop.
  4. Herhaal de test een aantal malen om geoefend te raken in het schrijven van de tekst.

Dicteezinnen

1: Het publiek [moedigt]/[moedigd] de spelers aan.

2: Het verliefde paar [omhelsde]/[omhelste] elkaar teder.

3: De politie [handhaaft]/[handhaafd] de orde in stad en land.

4: De kunstenares [besteed]/[besteedt] veel tijd aan haar beeld.

5: Van de [mislukte]/[mislukde] proef hebben we toch nog iets geleerd.

6: De spelers werden met gejuich [begroet]/[begroed].

7: Ik [haat]/[haad] mensen die alleen aan zichzelf denken.

8: De kinderen [onderstrepen]/[ondestrepen] de fouten in het dictee.

9: De kleuters [rade]/[raadden] een getal onder de tien.

10: De oude grijsaard heeft zijn kinderen [overleeft]/[overleefd].

11: De koeien [graasen]/[grazen] in de wei.

12: De mevrouw [aceteerde]/[accepteerde] het excuus.

13: De onderzoekers [concludeerde]/[concludeerden] dat de aarde warmer wordt.

14: De fabriek heeft het afval in een grote ton [geloosd][geloost].

15: De [geturvde]/[geturfde] dieren zijn vannacht de weg overgestoken.

16: De verkoper [verleide]/[verleidde] de klant met mooie beloftes.

17: Drie gevangenen [ontsnapte]/[ontsnapten] uit de gevangenis.

18: De fotograaf heeft de [vergrootte]/[vergrote] foto ingelijst.

19: De [verrichte]/[verichtte] werkzaamheden wekken grote indruk op.

20: De meerderheid [besliste]/[beslisde] anders dan het voorstel.

21: De verzorgers [foeden]/[voeden] de dieren in de dierentuin.

22: We [veroorlofen]/[veroorloven] ons deze dure aanschaf.

23: De buren [verhuisde]/[verhuisden] vorig jaar naar een ander land.

24: Het rijk [ge-ilustreerde]/[geïllustreerde] boek ziet er mooi uit.

25: De stuurman heeft het roer van het schip [gewent]/[gewend].
Reset  Controleer


Ga terug naar vak