Kies andere les

Les 1 - Wat is een gedicht?

> Taal > Gedichten

Deze les duurt 3 minuten. Klik op een knop om een lesdeel zichtbaar te maken. Lees de tekst aandachtig door.

Toon alles

Een gedicht

Een gedicht is een klein verhaaltje dat soms rijmt, maar soms ook niet.

Een gedicht heet ook wel een vers.


Een dichter

De schrijver van een gedicht noemen we een dichter.

Een bekende dichter in Suriname is R. Dobru met het gedicht 'Wan' of 'Wan Bon' (De Boom).

Zoek maar eens op waar dit pseudoniem voor staat.

Een dichter heeft meestal een bedoeling met het verhaal. Dus naast de letterlijke betekenis heeft het gedicht ook vaak een figuurljke of symbolische betekenis.

Met een gedicht kun je goed uitdrukking aan je gedachten geven.


Poëzie

Poëzie (zeg: po - e- zie) is de verzamelnaam voor alle soorten gedichten.

Enkele bekende gedichtsoorten zijn: limerick, haiku, raadselrijm, epigram en ballade.

Maar er zijn er nog veel meer.


Op rijm zetten

Vroeger, voordat er boeken waren, werden veel verhalen op rijm gezet zodat ze veel makkelijker te onhouden waren en zo generatie op generatie konden worden doorgegeven.

Maar er veranderde altijd wel iets aan het verhaal bij het doorgeven. Met boeken blijft het verhaal meer het zelfde.


Einde van de les

DIT IS HET EINDE VAN DE LES.

Je weet nu wat een gedicht is, hoe de schrijver van een gedicht heet, welke bekende soorten gedichten er zijn en waarom vroeger vaak gedichten werden gebruikt.


Opdracht

DIT IS JE OPDRACHT:

Weet je hoe het land heet waar je woont?

Zeg dat hard op!

Maak nu een gedicht door vier korte zinnen te bedenken die iets zeggen over jouw land.

Kijk naar het voorbeeldgedicht onder op de pagina voor het rijmschema.

Zeg je zinnen hardop en klap zachtjes in je handen bij elke lettergreep.

Als je tevreden bent over je gedicht kun je het aan anderen voordragen, je uitspraak oefenen, appen, posten of mailen.

Veel plezier met de opdracht.


Voorbeeldgedicht

Een voorbeeldgedicht ter inspiratie:

Su-ri-na-me heeft ve-le vo-gels
Su-ri-na-me heeft veel cul-tuur
Su-ri-na-me heeft moo-ie bo-men
Su-ri-na-me is puur na-tuur

Dit gedicht heeft als rijmschema: A B C B.


Kies andere les