Ga terug naar vakToets 1 - Rekenen (Klas 6)


Rekentoets 1 - Hoofdrekenen

Deze toets bevat 15 vragen en duurt 5 minuten.

Instructie:

  1. Lees de vragen goed en type het juiste antwoord in.
  2. Klik op het einde op de Controleer knop.
  3. Herhaal de test een aantal malen om geoefend te raken in het beantwoorden van de vragen.

Toetsvragen

Vraag 1: Hoeveel gram (gr) is 4 pond?

Een pond is een oude gewichtsmaat voor 500 gram. hint

Vraag 2: (6 x 400 ) : 3 =

Doe eerst 6 x 4 en dan delen door 3. hint

Vraag 3: 100 x 1,8 =


Vraag 4: 1894 : 1000 =


Vraag 5: L = 14cm, Br = 4cm. Bereken de omtrek en oppervlakte.

De omtrek is 2 x lengte plus 2 x breedte. hint

Vraag 6: Alle zijden van de rechthoek zijn 3 dm. Bereken de omtrek en oppervlakte.

De oppervlakte (opp) is lengte X breedte. hint

Vraag 7: L = 40 cm, Br = 30 cm en H = 50 cm. Bereken de inhoud.

Inhoud = lengte X breedte X hoogte hint

Vraag 8: 47.83, 74.38, 35.82, 53,28. Wat is het grootste en kleine getal?


Vraag 9: Het quotient van 2 getallen is 8. Het ene getal is 14. Wat is het andere getal?

Het quotient = het aantal keren dat een getal in het deelgetal past . hint

Vraag 10: Het product van 8 en 7 is:

Een product is een vermeningvuldiging. hint

Vraag 11: Ik heb 4 gros pennen. Hoeveel pennen is dat samen?

een gros is een oude hoeveelheidsmaat voor 12 stuks van iets. hint

Vraag 12: Het verschil van 2 getallen is 48. Het ene getal is 246. Het nadere getal is kleiner. Wat is het andere getal?


Vraag 13: Wat is 1800 - 360 in Romeinse cijfers?

M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, I = 1 hint

Vraag 14: Welk afgerond groot getal ligt het dichst bij de volgende som: 7,5 X 666 =


Vraag 15: 0,375 X 2 + 4 =