Suriname. One Nation. One Goal.


Suriname is nog steeds een natie in wording.

Nog verschillende economische en maatschappelijk structuren moeten worden opgebouwd.

Internet, computers, mobiele telefoons en andere technologie maken het nu echter mogelijk dat alle Surinaamse kinderen het zelfde niveau van basisschoolonderwijs kunnen genieten als in de rijkste landen van de wereld.

Of je nu arm of rijk bent, wel of geen handicap hebt, in de stad of het binnenland woont.

Alle Surinaamse kinderen kunnen met SchoolTV.sr en met alle andere digitale onderwijs initiatieven in Suriname op hetzelfde opleidingsniveau komen als kinderen op dure kostscholen in de VS en Europa.

Op deze manier bouwen we aan One Nation, One Goal.

Surinaamse kinderen hebben recht op het zelfde toekomstperspectief als andere kinderen in de wereld.

Door kinderen zo goed mogelijk op te leiden en digitaal geletterd te maken zullen ze vele bedrijven kunnen starten, innovaties kunnen bedenken, goed voor de natuur kunnen zorgen en vooral in harmonie met elkaar gelukkig leven.

Mi Moi Switi Kondre. Mi Switi Sranan.

Suriname. One Nation. One Goal.


Voordracht van het gedicht Wan Bon in 1976.

Lees hier het hele gedicht

Ga terug naar het overzicht met vakken